AROMA-mail

AROMA-mail HANDLEIDING

AROMA-mail login »

E-mailadressen Rapporten

Klik op de lichtgrijze balk op “E-mailadressen” om het rapport te openen.
U krijgt het venster “Rapporten e-mailadressen” te zien.

Dit rapport geeft u een gedetailleerd overzicht van alle acties die hebben plaatsgevonden binnen AROMA-mail voor een bepaald e-mailadres en over een bepaalde periode.

Breng een e-mailadres in, selecteer één of meerdere acties en breng de gewenste data in waarvoor u een overzicht wenst op te vragen. Klik vervolgens op de knop “Uitvoeren”.

U bekomt een duidelijk beeld van de frequentie waarmee u dat contact heeft benaderd en de intensiteit van zijn reacties op uw e-mailberichten.