AROMA-mail

AROMA-mail HANDLEIDING

AROMA-mail login »

Campagnerapport

Klik op het icoontje “Campagnerapport” image.

Overzicht

Dit realtime rapport geeft u zowel grafisch als in cijfers een overzicht van de campagneresultaten.
Klik op het icoontje image om gedetailleerde informatie te bekomen.

Link overzicht

Klik links op “Link overzicht”. Dit rapport geeft u een overzicht van alle links die in de link tracking zijn opgenomen.
Voor elke link ziet u hoe vaak erop werd geklikt.
Klik op “Details” om een overzicht te bekomen van alle e-mailadressen.

Link map

Klik links op “Link map”.

Vervolgens zal uw campagnebericht getoond worden.
In dit bericht wordt er bij elke link procentueel getoond hoevaak er op deze link werd geklikt.

Afleveringen

Wanneer een e-mailbericht niet correct kan worden afgeleverd, wordt dit bericht teruggestuurd. Dit noemen we bounces. Dit is bijvoorbeeld wanneer het e-mailadres van de bestemmeling niet (meer) bestaat.

In dit rapport bekomt u een overzicht van alle bounces opgesplitst in "soft" en "hard" bounces.

Binnen elk type worden deze bounces in 8 verschillende foutcategorieën opgesplitst volgens de RFC1893 - Enhanced Mail System Status Codes.

Voor elk niet afgeleverd bericht kan u zo precies weten waarom dit bericht niet kon worden afgeleverd.

Klik links op “Afleveringen” .

Vervolgens krijgt u het overzicht van alle contacten waar het bericht niet kon worden afgeleverd. Deze informatie kan u gebruiken om uw adressenlijst te optimaliseren.

A. Afleveringen lijst

Klik in het overzicht op het icoontje “Lijst” image om alle e-mailadressen te zien met dit fouttype.  

B. Bounces exporteren naar mailinglijst

U opent het venster door op het icoontje “Exporteren naar nieuwe mailinglijst” image te klikken. In dit venster kunt u de adressen in de betreffende lijst exporteren naar een nieuwe mailinglijst.

In het venster vult u de gewenste naam in van de nieuwe mailinglijst, hangt u deze aan een categorie en selecteert u de gewenste taal. Klik vervolgens op de knop “Opslaan” om de nieuwe mailinglijst aan te maken.

C. Bounces exporteren naar nieuwe campagne

Klik in het overzicht op het icoontje “Exporteren naar nieuwe campagne” image om een nieuwe campagne te maken die enkel naar deze e-mailadressen wordt gestuurd. Vervolgens wordt het venster “Toevoegen” geopend.

Hier vult u de afzendergegevens in, de naam van de campagne en het onderwerp. Tenslotte selecteert u het e-mailadres dat met de campagne moet worden verstuurd en klikt u op de knop "Volgende". De campagne wordt vervolgens opgeslagen. U kan ze nu versturen via "E-mailcampagnes".

Ratio’s

Klik links op 'Ratio's'. 
Dit rapport toont u de 3 belangrijkste campagneratio's: “Open ratio”, “Bounce ratio” en “Doorklik ratio”.

Deze campagneratio's worden toegelicht en vergeleken met de gemiddelde ratio's van uw volledige account.

Tevens biedt AROMA-mail de mogelijkheid tot benchmarking met de marktratio's. Zo kunt u de resultaten van uw campagne nog beter inschatten.

Basisinfo

Klik rechts op “Campagne info”. Dit rapport geeft u een overzicht van de belangrijkste campagnegegevens.

Klik op het icoontje image om het e-mailbericht te bekijken zoals het werd verstuurd.

E-mailforwards

Klik rechts op “E-mail forwards”.

Indien u in uw bericht de "Forward link" heeft gebruikt, zal u in dit rapport een overzicht bekomen van iedereen die het bericht heeft doorgestuurd naar één of meerdere andere e-mailadressen. Om privacy redenen zult u echter niet kunnen zien naar wie dit bericht werd doorgestuurd.

 

Domeinen

Klik rechts op “Domeinen”. Vervolgens krijgt u het overzicht te zien van alle domeinen in uw campagne.

In een e-mailadres staat rechts van het @-teken het domein van dat adres. Dit rapport geeft in een overzicht weer hoe vaak een domein in de e-mailcampagne voorkomt. Wanneer bepaalde domeinen erg vaak voorkomen in één campagne dienen hiervoor maatregelen te worden genomen.

AROMA-mail zal automatisch waar nodig de nodige stappen ondernemen om een optimale aflevering te garanderen.

PDF rapport

Klik rechts op “PDF-rapport”. Vervolgens zult u het PDF rapport van de campagne zien met de nodige cijfers.
Dit rapport kan u personaliseren via het menu "Home" / "Instellingen".