AROMA-mail

AROMA-mail HANDLEIDING

AROMA-mail login »

Bericht archiveren

Om het overzicht in uw e-mailberichten te bewaren kunt u berichten archiveren. De berichten worden bewaard in een archief en kunnen op een later tijdstip terug worden geactiveerd.

Klik op het icoontje “Archiveren” image naast het bericht dat u wil archiveren.

Klik op de knop “Archiveren” wanneer u zeker bent dat u het bericht wil archiveren. Het bericht verdwijnt uit de lijst en gaat automatisch het archief in. Het menu wordt vervolgens gesloten.

Archief beheren

Klik op de knop "Archief" om naar het archief te gaan. U bekomt een overzicht met alle berichten die zich in het archief bevinden.

Hier kan u vervolgens berichten verwijderen, bekijken of eventueel uit het archief halen.

Klik op "Archief verlaten" om terug te keren naar het overzicht van de actieve berichten.