AROMA-mail

AROMA-mail HANDLEIDING

AROMA-mail login »

Beheer berichten

Klik in de navigatieknop “Berichten > Beheer berichten”.

Vervolgens krijgt u het overzicht van alle berichten te zien.

Het type geeft aan of een bericht met de (Smart)Builder, Wizard of HTML-editor werd gemaakt.
De datum geeft aan wanneer het bericht voor het eerst werd aangemaakt.