AROMA-mail

AROMA-mail HANDLEIDING

AROMA-mail login »

E-mailadressen segmenteren

Met behulp van de segmentatie kunt u een specifieke doelgroep filteren uit een bestaande mailinglijst.
Deze gefilterde lijst kan u vervolgens opslaan als een nieuwe hoofdmailinglijst of als een submailinglijst.

Een hoofdmailinglijst is een statische lijst met een aantal contacten. U kunt aan deze lijsten e-mailadressen toevoegen, verwijderen en wijzigen.

Een submailinglijst bevat referenties of koppelingen naar contacten in een hoofdmailinglijst. U kunt geen contacten manueel wijzigen, verwijderen of toevoegen aan deze lijst.

Een submailinglijst maakt u door de optie “Submailinglijst (dynamisch)” te selecteren. Deze submailinglijst blijft realtime verbonden met de gekoppelde hoofdmailinglijst. Wanneer er een contact aan de hoofdmailinglijst wordt toegevoegd dat voldoet aan de segmentatiecriteria van de submailinglijst, wordt dat contact automatisch aan de submailinglijst toegevoegd. Indien men een bestaand contact wijzigt in de hoofdmailinglijst zullen deze aanpassingen ook zichtbaar worden in de submailinglijst(en).

Klik op het icoontje “Segmenteer e-mailadressen” langs de naam van een mailinglijst.

Breng de naam in van de nieuwe mailinglijst die u wilt maken. Kies vervolgens het gewenste type lijst en kies de gewenste taal. Indien u een hoofdmailinglijst aanmaakt, dient u een categorie op te geven.

Onderaan het scherm kunt u de voorwaarden inbrengen waarop u wil gaan segmenteren. Om meerdere voorwaarden aan de segmentatie te koppelen, klikt u op het icoontje image.

Door middel van de operatoren “AND” en “OR” kunt u meerdere voorwaarden inbrengen. De operator “AND” zorgt ervoor dat de contacten in de gesegmenteerde resultatenlijst moeten voldoen aan de voorwaarde die voor en achter de “AND” operator staan. De operator “OR” zorgt ervoor dat de resultaten aan 1 van de voorwaarden moet voldoen.

Tussen de voorwaarden staat het icoontje image. Wanneer u hierop klikt, verschijnen er haakjes in de bewerking. Met deze haakjes kunt u nog complexere combinaties samenstellen. AROMA-mail controleert steeds eerst op de voorwaarden die tussen de haakjes staan, van links naar rechts. Vervolgens worden de volgende voorwaarden verwerkt.

U kunt een voorwaarde verwijderen door op het rode kruisje te klikken image.

Onderaan berekent AROMA-mail het aantal contacten na segmentatie.

Klik op "Toon lijst" om een overzicht te bekomen van de contacten die in de nieuwe lijst zullen worden opgeslagen. Klik vervolgens op de knop “Opslaan” om de nieuwe gesegmenteerde mailinglijst aan te maken.