AROMA-mail

AROMA-mail HANDLEIDING

AROMA-mail login »

E-mailadressen

Klik op het icoon  om alle adressen te bekijke van een bepaalde mailinglijst. 
In elke mailinglijst kunnen nu contacten worden toegevoegd of geïmporteerd.

Een contact kan 4 verschillende statussen hebben.

  • Actief
  • Uitgeschreven
  • Nieuwe inschrijving (nog niet gevalideerd)
  • Bounced out

Bekijk de contacten van elke status met behulp van het drop-downlijstje bovenaan het scherm.