AROMA-mail

AROMA-mail HANDLEIDING

AROMA-mail login »

Blacklist (centraal)

De centrale blacklist heeft als functie om uitschrijfinformatie op te slaan onafhankelijk van het contact. Wanneer u een e-mailadres op deze blacklist plaatst, zal dat adres uit alle mailinglijsten worden verwijderd. Zolang dat adres op deze blacklist staat zal dat adres ook niet meer kunnen worden aangemaakt of worden geïmporteerd in geen enkele mailinglijst.

Wanneer de centrale blacklist gebruiken?

Wanneer een contact zich uitschrijft zal de status van dat contact in de mailinglijst wijzigen van "Actief" naar "Uitgeschreven". Dit contact zal verder geen mails meer ontvangen vanuit een campagne met deze mailinglijst. De uitschrijfinformatie is dus gekoppeld aan het contact in een mailinglijst.

Deze contacten kunnen dus wel nog mails ontvangen indien zij in andere mailinglijsten aanwezig zijn.
De centrale blacklist zal ervoor zorgen dat wanneer een contact zich uitschrijft voor een mailinglijst, dit contact ook automatisch zal worden verwijderd uit alle andere mailinglijsten. Dit contact zal dus nooit geen mails meer ontvangen van ons.

Wanneer de centrale blacklist gebruiken?

  1. Bij de "Instellingen" onder "Home" kan u aangeven dat u de centrale blacklist wenst te activeren.
  2. U kan manueel een e-mailadres aan de blacklist toevoegen.
  3. U kan een bestand met e-mailadressen importeren.

Wanneer u alle e-mailadressen van een bepaald domein (firma) aan de blacklist wenst toe te voegen kan u *@domein.com inbrengen. Zo zal er geen enkel e-mailadres van dat domein meer kunnen worden aangemaakt in geen enkele mailinglijst.

Klik op de knop “Blacklist".

E-mailadressen toevoegen aan blacklist

Klik op de knop “Nieuw contact aanmaken” om een e-mailadres aan de blacklist toe te voegen.

Breng het e-mailadres in dat u aan de blacklist wilt toevoegen en klik op de knop “Opslaan”.

 

U kunt een lijst van e-mailadressen importeren met behulp van een tekstbestand waarin alle e-mailadressen onder elkaar staan. De extensie van dat bestand heeft geen belang.

Klik op de knop “Importeren”.